In the name of Allah,

the Most Beneficent, the Most Merciful

#
Quran Verses

De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud - kanske skall ni erfara barmhärtighet. [49:10]

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!